Hướng Dẫn

Bước 1: Truy cập vào https://pay.ggames.vn/topup

Bước 1


Bước 2: Chọn gói Gạo để mua


Bước 3: Chọn phương thức thanh toán ở popup

Bước 3


Bước 4: Xác nhận phương thức thanh toán và nhấn vào nút Thanh Toán

Bước 3


Bước 5: Chuyển Khoản vào ngân hàng của NPH và điền chính xác nội dung chuyển khoản

Bước 5

Bước 6: Nhấp vào nút Đã chuyển khoản và chờ kết quả

Bước 6

Bước 1: Truy cập vào https://pay.ggames.vn và chọn game cần mua vật phẩm

Bước 1


Bước 2: Chọn gói SERVER vả NHÂN VẬT trong game

Bước 2


Bước 3: Chọn gói gói vật phẩm cần mua

Bước 3


Bước 4: Chọn phương thức thanh toán ở popup

Bước 4


Bước 5: Xác nhận phương thức thanh toán và nhấn vào nút Thanh Toán

Bước 5


Bước 6: Tiến hành thanh toán và chờ kết quả

Bước 6